Menu
Obec Lišnice
Obec Lišnice Koporeč, Nemilkov
Obec Lišnice

Sbírka na obnovu zaniklé kaple v obci Nemilkov.

Historie

Přesné období vzniku kaple není známo, ale prokazatelně stála na nemilkovské návsi již v roce 1842, kdy je zachycena na tzv. císařských otiscích. Kaple byla spravována farním úřadem v Havrani a jejími patrony byli patrně sv. Jan a Pavel, vyobrazeni na ústředním obraze v interiéru kaple. V období první světové války byl z kaple odstraněn a zrekvírován zvon. Po skončení války se občané vesnice složili na nový zvon, který byl vyroben v chomutovské dílně Herold roku 1919 a téhož roku byl kapli „vrácen“. Dle svědectví pamětníků kaple plnila svou funkci ještě nejméně dvacet let po druhé světové válce, kdy i zvon odbíjel tzv. klekání.   

Výřez z tzv. císařských otisků.

Obec Lišnice z popudu občanské iniciativy schválila záměr obnovit kapli v osadě Nemilkov, zbořenou v sedmdesátých letech minulého století.

Původní podoba

Vnější podoba je zachycena na několika dobových fotografiích. Zděná kaple měla obdélníkový půdorys o rozměrech 580x430 cm a výšku 600 cm. Dveře se nacházely uprostřed štítové stěny. Uprostřed obou bočních stěn byla okna zakončená stlačeným obloukem. Zadní rohy kaple byly zaoblené. Ze sedlové střechy s valbou čněla hexagonální vížka s jehlancovou střechou, makovicí a křížkem. Uvnitř vížky se nacházel zvon. Průčelí kaple bylo zdobené polokruhově ukončeným portálem, lemovaným pilastry, spojenými vodorovně římsou. Trojúhelníkový štít nad průčelím byl lemován zubořezem a uprostřed štítu bylo umístěno kulaté okno. Vnější rozměry kaple činily 580x430 cm a celková výška přibližně 500 cm.

Podoba kaple v 2. polovině 20. stoletíKaple v 2. polovině 20. stoletíNemilkovská náves s vyobrazením kaple.

Zánik

Povrchový způsob dobývání hnědého uhlí zapříčinil ve druhé polovině dvacátého století zánik 31 měst, obcí a osad mosteckého okresu. Stejný osud byl přichystán též pro Nemilkov, který měl do roku 2000 ustoupit postupujícímu velkolomu Bylany. Politický vývoj po roce 1989 sice nastavením nových limitů zamezil likvidaci dalších obci jižní části mosteckého okresu, ale již nemohl odčinit všechny následky postupné devastace těchto obcí „bez budoucnosti“, zatížených stavební uzávěrou. Mladí lidé odcházeli, domy chátraly, byly bourány a opravovalo se jen to nejnutnější. Jednou z obětí se stala kaple v Nemilkově, jejíž devastace dospěla postupně do fáze, kdy hrozilo její zřícení. Proto Místní národní výbor v Lišnici rozhodl dne 6. 11. 1973 o jejím zbourání. K realizaci rozhodnutí došlo následujícího roku, kdy byla okny kaple provlečena lana a traktor dokonal dílo zkázy. Sutiny byly odstraněny a základy překryty hlínou. Jedinou upomínkou na kapli tak zůstal zachráněný zvon.

 

 

Geneze záměru obnovy kaple.

Myšlenka obnovy nemilkovské kapličky zrála v hlavách obyvatel obce Nemilkov již dlouho. U zrodu byl p. Oldřich Hájek st. a pan Zdeněk Dráždil. První oslovení obce Lišnice s nabídkou spolupráce proběhlo již v roce 2016.  Usnesením č. 12/9/2016  obec deklarovala zájem na projektu spolupracovat. Nejprve bylo nutné změnit územní plán obce, aby v daném území bylo možno stavbu vůbec postavit. Následně bylo nutné aktualizovat projektovou dokumentaci, kterou za finanční podpory p. Martina a Davida  Dráždilových,  vyhotovila projekční kancelář Ing. Arch. Jana Soukupa z Plzně. Od září 2022 má obec k dispozici platné stavebního povolení a v současné době obnově kaple, kromě získání dostatečného množství finančních prostředků, nic nebrání. 

Na tomto místě je nutné  deklarovat, že obnova zaniklé kaple v obci Nemilkov
má na straně zastupitelstva obce jednoznačnou podporu.
 
 

Obec Lišnice zřídila za účelem sbírky veřejný transparentní účet č. 131-339950267/0100 vedený u Komerční banky a.s.


Žádost o uspořádání veřejné sbírky na obnovu kaple sv. Jana a Pavla v obci Nemilkov schválilo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 6/2/2023 ze dne 20. února 2023.  

Sbírka byla povolena rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor správních činností čj. KUUK/058548/2023/MV ze dne 17. dubna 2023.

Informační leták

Vážení spoluobčané a případní podporovatelé. 

Podpořit sbírku můžete poukázáním finančního příspěvku přímo na shora uvedený transparentní účet, nebo prostřednictvím Vašeho internetového bankovnictví s použitím  tohoto uvedeného QR kódu. 

QR kód

Za poskytnutí jakéhkoliv příspěvku Vám ze srdce děkujeme.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 13 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 25/13 °C
středa 19. 6. déšť 20/12 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 25/10 °C

Mobilní rozhlas

logo MR

Sbírka na obnovu zaniklé kaple v obci Nemilkov.

Vizualizace nové kaple